Duet Amabile powstał we wrześniu 2020 roku z inicjatywy Izabeli Kiryluk i Joanny Szczepańskiej – artystek skupionych wokół siedleckiej Katedry . Działa głównie na polu muzyki sakralnej wykonując dzieła muzyki religijnej różnych epok, przeważnie podczas mszy i nabożeństw. Głównym celem zespołu jest popularyzacja najbardziej wartościowych dzieł muzyki sakralnej, które często pozostają nieznane szerszemu gronu odbiorców. W repertuarze zespołu znajdują się utwory dopasowane do liturgii mszy świętej wszystkich okresów liturgicznych, jak również utwory na msze pogrzebowe i ślubne – zgodnie z artystyczną dewizą zespołu – „piękna muzyka na każdą okazję”. Duet Amabile można często usłyszeć podczas mszy i nabożeństw w Katedrze Siedleckiej, z którą artystki ściśle współpracują.

Izabela Kiryluk foto Izabela Kiryluk jest absolwentką Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej w Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie dyrygentury prof. Magdaleny Wdowickiej-Mackiewicz. Jest również absolwentką Prywatnego Policealnego Studium Sztuki Wokalnej w klasie śpiewu prof. Jadwigi Gałęskiej-Tritt w Poznaniu, jak również Podyplomowych Studiów Pedagogiki Rytmiki z Kształceniem Słuchu oraz prowadzeniem zespołów w klasach I – III szkoły muzycznej I stopnia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina na Wydziale Instrumentalno- Pedagogicznym w Białymstoku. Była stypendystką Prezydenta Miasta Siedlce. Od 2015 roku pracuje w Zespole Szkół Muzycznych w Siedlcach oraz w Diecezjalnym Studium Muzyki Kościelnej w Siedlcach jako nauczyciel emisji głosu. Jest drugą dyrygentką Chóru Katedralnego im. ks. Alfreda Hoffmana w Siedlcach. Współpracuje z wieloma instytucjami, prowadząc warsztaty i szkolenia dla chórów, dorosłych i młodzieży (Ośrodki Kultury, Śpiewająca Polska, Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach). Jako solistka, chórzystka i dyrygentka brała udział w nagraniu płyt: „Muzyka w Katedrze Siedleckiej” i „Kultura muzyczna Katedry Siedleckiej. Ludzie i Muzyka” , „Kameralnie to pięknie i profesjonalnie” (płyta jubileuszowa z okazji XX-lecia PSEG i XV-lecia PPSSW), „W kręgu muzyki polskiej XIX/XX wieku” (płyta jubileuszowa z okazji 50 – lecia pracy artystycznej prof. J. Gałęskiej – Tritt i 20-lecia Prywatnego Policealnego Studium Sztuki Wokalnej, Płyty Jubileuszowej z okazji 20–lecia Towarzystwa Muzycznego Schola Cantorum Posnaniensis oraz Płyty „Łacińska Muzyka na Boże Narodzenie” z Chórami Państwowej Szkoły Muzycznej w Siedlcach.

Zdjęcie zespołu
Zdjęcie zespołu w Katedrze

Joanna Szczepańska foto Joanna Szczepańska – ukończyła Akademię Muzyczną w Katowicach w klasie fletu prof. Stanisława Michalika. Koncertowała w kraju i za granicą (Niemcy, Dania), jako solistka i kameralistka. Oprócz muzyki klasycznej artystka zajmuje się również niektórymi gatunkami muzyki rozrywkowej (folk, gospel) i ma w swym dorobku nagraną wspólnie z innymi wykonawcami płytę „Jesteś”, zawierającą utwory utrzymane we wspomnianych wyżej gatunkach. Wspólnie z Józefem Skrzekiem dokonała również nagrań pieśni maryjnych dla Polskiego Radia Katowice.

Duet Amabile występuje również na koncertach zarówno kościelnych, jak i świeckich. Kliknij, aby poznać naszą aktualną ofertę koncertową i szczegółowe warunki naszych występów. Zapraszamy również do zapoznania się z relacją z naszych ostatnich koncertów w Warszawicach i Sobieniach - Jeziorach.