Oferta koncertowa Duetu Amabile

obejmuje zarówno koncerty tematyczne zawierające muzykę kościelną i przeznaczone do wykonywania w kościołach i innych miejscach kultu, jak i koncerty muzyki świeckiej. Dla koncertów muzyki religijnej nie mamy szczególnych wymagań co do wyposażenia kościoła - w zasadzie jedynym warunkiem jest obecność we wnętrzu sprawnych i nastrojonych organów piszczałkowych, bądź w ostateczności ich elektronicznej imitacji. Dla koncertów świeckich pożądana jest obecność profesjonalnego nagłośnienia, ale w przypadku braku takowego jesteśmy w stanie zapewnić sobie nagłośnienie sami.

Zdjęcie zespołu w Katedrze

Poniżej podajemy przykładowe propozycje naszych koncertów:

Koncerty kościelne

- „Z Maryją przez rok liturgiczny” – koncert prezentujący utwory o tematyce maryjnej. Obejmuje różne opracowania antyfony „Ave Maria” (autorstwa F. Schuberta, C. Saint-Saënsa, J. S. Bacha - Ch. Gounoda, G. Donizettiego i innych) oraz pieśni maryjne w artystycznym opracowaniu na głos, flet i organy (m. in. „Ciebie na wieki wychwalać będziemy”, „Idźmy, tulmy się jak dziatki”, „O Maryjo, w niebo uniesiona”).

- Koncert muzyki pasyjnej - obejmuje arie z wielkopostnych kantat J. S. Bacha i z jego „Pasji według św. Mateusza” w opracowaniu na głos, flet i organy, motety wielkopostne J. Rheinbergera, odpowiednio dobrane części sonat fletowych kompozytorów takich jak G. F. Haendel, J. Telemann i innych oraz kompozycje organowe przeznaczone na czas Wielkiego Postu.

- „I zmartwychwstał dnia trzeciego” - koncert wielkanocny. Wykonujemy fragmenty dzieł kompozytorów takich jak J. S. Bach, F. Mendelssohn, J. Brahms, wielkanocne motety J. Rheinbergera, fragmenty utworów C. Francka i G. Donizettiego.

- Koncert Bożonarodzeniowy - prezentujemy utwory bożonarodzeniowe (m. in. z oratorium „Mesjasz” J. F. Haendla) oraz kolędy polskie i zagraniczne opracowane na głos, flet i organy.

Koncerty świeckie

- Polskie pieśni patriotyczne - oferujemy polskie pieśni patriotyczne opracowane na głos, flet i fortepian oraz utwory polskich kompozytorów (S. Moniuszko, F. Nowowiejski, F. Chopin, K. Szymanowski)

- Koncert z muzyką filmową i musicalową - wykonujemy znane i lubiane przeboje z musicali „Cats” A. L. Webbera, „West Side Story” L. Bernsteina, „The Wizard Of Oz”, „Skrzypek na dachu” i innych w aranżacjach na głos, flet i fortepian.

- oferujemy również oprawę muzyczną wigilii firmowych i innego rodzaju eventów, spotkań, imprez firmowych.

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących koncertów, a w szczególności w kwestii warunków finansowych i terminów prosimy o kontakt z nami.